รูปภาพ Cover ของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
0.0
รูปภาพ สุขภาพ

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

ส่งข้อความ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

สุขภาพ

สุขภาพ
ส่งข้อความ

รายละเอียดแบรนด์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (Vichaiyut Hospital) ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแล และติดตามผลการรักษา จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้จัดการประชุมทางวิชาการให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเป็นประจำ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากแพทยสภาและสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันของโรงพยาบาลภาคเอกชนที่สามารถจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์จากทั่วประเทศและของพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป

โปรโมชั่นขณะนี้

โปรโมชั่นที่ผ่านมา

กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

รายละเอียดแบรนด์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (Vichaiyut Hospital) ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแล และติดตามผลการรักษา จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้จัดการประชุมทางวิชาการให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเป็นประจำ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากแพทยสภาและสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันของโรงพยาบาลภาคเอกชนที่สามารถจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์จากทั่วประเทศและของพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้

มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

โปรโมโชั่น ส่วนลด โรงพยาบาล วิชัยยุทธ Vichaiyut Hospital อัพเดต June 2019

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (Vichaiyut Hospital) ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแล และติดตามผลการรักษา จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้จัดการประชุมทางวิชาการให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเป็นประจำ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากแพทยสภาและสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันของโรงพยาบาลภาคเอกชนที่สามารถจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์จากทั่วประเทศและของพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้